Czym są mediacje?

Droga do porozumienia? Mediacja.

Mediacja w dużym skrócie jest pozasądową metodą zawierania porozumień, to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Mediacja daje wiele korzyści. Wymieniając tylko niektóre z nich można wskazać na:

Oszczędność pieniędzy

Zero opłat za wniesienie sprawy. Zero opłat za niepotrzebne ekspertyzy. Zero prawników. W postępowaniu mediacyjnym płacą Państwo za każde spotkanie, a więc nie za gotowość do spotkania, tylko konkretną rozmowę przy stole. Uda się Państwu porozumieć już na drugim spotkaniu? Świetnie! Zawieramy ugodę i zapominacie Państwo o problemie!

To Wy Państwo jesteście ekspertami w swoich dziedzinach, w swoim życiu, dlaczego więc oddawać sprawę komuś innemu i czekać po kilka tygodni na ekspertyzę innego specjalisty? Najpierw spróbujcie Państwo porozmawiać z drugą stroną opierając się na własnej wiedzy i doświadczeniu. Nie uda się? Nie ma żadnego problemu – wspólnie poszukamy eksperta, który wyda niezależną opinię.

W postępowaniu sądowym często nie jesteśmy w stanie poradzić sobie sami, zwracamy się więc po fachową pomoc do adwokatów czy radców prawnych – w mediacji nie musicie Państwo tego robić. Spotykamy się przy stole i rozmawiamy, nikt nie jest do niczego zmuszany. Oczywiście zawsze możecie Państwo przyjść ze swoim prawnikiem, ale nie musicie tego robić, co więcej nawet nie musicie Państwo go mieć. Ostateczną treść ugody zawsze możecie Państwo poddać analizie przez swoich prawników czy przez jednego z niezależnych prawników współpracujących z naszą kancelarią.

Oszczędność czasu

Mediacja oszczędza czas. Niestety sprawy w polskich Sądach ciągną się latami i na to nie mają Państwo żadnego wpływu. Błahy spór jest rozpatrywany przez kilka miesięcy – w mediacji natomiast możecie Państwo porozumieć się z drugą stroną już na pierwszym spotkaniu. Nie jest to niemożliwe, a zależy tylko od woli Stron.

Zrozumiałość

Postępowanie mediacyjne jest zrozumiałe. Nie mamy w nim żadnych kruczków, haczyków, podwójnego dna.

Poufność

W przeciwieństwie do rozpraw sądowych, które są jawne, mediacja jest poufna. Wszystko co dzieje się na każdym z mediacyjnych spotkań pozostaje tylko w wiadomości osób w nim uczestniczących. Każda z tych osób zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy tego co usłyszała. Mediator może zostać zwolniony z takiej tajemnicy tylko przez obie strony uczestniczące w mediacji. Zarówno więc w przypadku mediacji zakończonej sukcesem czy fiaskiem informacje ujawnione na spotkaniach są bezpieczne.

Samodzielność

Jako uczestnicy mediacji to Państwo sami decydujecie o warunkach zawieranego porozumienia, bądź też o odmowie prowadzenia dalszych rozmów. Mediator nic nie będzie Państwu narzucać, może jedyne wskazać ścieżkę czy też na Państwa prośbę zaproponować jakieś rozwiązanie, ale to zawsze Wy Państwo decydujecie o sobie – to Wy jesteście ekspertami.

Ważność

Ugoda zawarta przed mediatorem może zostać zatwierdzona przez Sąd. Nie jest to obowiązkowe działanie, ale ugoda zatwierdzona przez Sąd ma moc wyroku sądowego.