Mediujemy w następujących obszarach:mediacje gospodarcze

spory powstałe między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą

 

mediacje cywilne

spory majątkowe, jak również nie mające wartości materialnej (np. pomówienie)

 

mediacje rodzinne

dotyczące rozwodu lub separacji, kontaktów z dziećmi, alimentów oraz wszystkich innych spraw występujących pomiędzy członkami rodziny

mediacje z zakresu prawa pracy

spory między pracodawcą a pracownikiem

 

mediacje sąsiedzkie

próba uregulowania stosunków między sąsiadami

 

mediacje rówieśnicze

konflikty wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej
W razie potrzeby i na życzenie stron na spotkania zapraszamy ekspertów, tj. rzeczoznawców, prawników, psychologów/ terapeutów oraz innych specjalistów.

Co ważne, mediacja może również być prowadzona w miejscu wskazanym przez strony, jeżeli nie narusza to zasad i standardów mediacji.